KURZ SAMUEL


CIEĽ ROČNÉHO KURZU

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie,
rozpoznával Boží hlas
.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom
a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.


JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 17 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, každú druhú nedeľu v mesiaci,
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + na konci augusta sú exercície a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v septembri).

Cena ročného kurzu: bezplatná. Platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 50 eur (ubytovanie + strava).

Dôležitou podmienkou pre prijatie,
je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu
(na všetkých stretnutiach).


REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulár (TU) a pošli nám motivačný list (prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania) do 30.09.2017 na adresu: kurz.samuel.nitra@gmail.com.

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor:
24. 9. 2017(náhradný termín 01.10.2017) o 15.00 hod. v Misijnom Dome Matky Božej, Nitra-Kalvária.


PRIEBEH KURZU

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia.
Počas stretnutia bude možnosť sv. zmierenia, ako aj dohodnúť si termín na rozhovor s duchovným vodcom.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah
k pravidelnej modlitbe cez Božie Slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.


KTO STÁL NA ZAČIATKU KURZU?

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel
ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup
kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90.
Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia.
Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným
do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“
.

V posolstve pri príležitosti kardinálovho pohrebu napísal Benedikt XVI. tieto slová:

„Bol to Boží muž, ktorý nielen čítal Bibliu, ale ju aj nadovšetko miloval; bola pre neho svetlom života, všetko bolo pre neho ‚
na väčšiu Božiu slávu’. Preto bol schopný učiť veriacich i hľadajúcich pravdu, že jediným slovom, ktoré je hodné počutia a nasledovania,
je slovo Boha, ktoré usmerňuje všetkých na cestu pravdy a lásky.
Mal srdce otvorené dokorán a nikdy neodmietal stretnutie a dialóg s ľuďmi, čím nasledoval výzvu apoštola Petra, aby sme boli vždy pripravení dať odpoveď každému, kto sa pýta na dôvody nádeje,
ktorá je v nás.“


DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE (ORGANIZÁTORI)

  • Sr. Anna Kardošová SRA (člen tímu kurzu Samuel)
  • Sr. Zuzana Mažecová SPMÚ (člen tímu kurzu Samuel)
  • Sr. Dominika Szeghyová CSCIJ (člen tímu kurzu Samuel)

  • P. Milan Toman SVD (vedúci tímu kurzu Samuel)
  • P. Matúš Palaj SchP (člen tímu kurzu Samuel)
  • Sr. Jana Eliášová SSpS (člen tímu kurzu Samuel)


PO PROJEKTE

Svedectvo niektorých účastníkov kurzu z Českej republiky:

„Kurz mi dáva presne to, čo som čakala ... Potrebovala som usporiadať svoj duchovný život a to sa podarilo už teraz :). Napríklad do konca kurzu nájdem aj to, kto som, a čo na tom svete vlastne robím a mám robiť ďalej.“

„Samuela som si naozaj zamilovala. Vždy sa na neho veľmi teším. Povzbudzuje ma, keď počujem od ostatných, že rôzne veci prežívajú podobne a môžeme sa o tom vzájomne zdieľať. Som veľmi vďačná, že si môžem s otcom Markom porozprávať o veciach, ktoré v sebe nosím. Tiež katechéza je vždy parádne pripravená
a veľmi ma povzbudí do ďalších týždňov.“

„Dlhšiu dobu som premýšľala o rehoľnom živote, ale zároveň tu stále bola otázka, či to tak nechcem iba ja a čo keď pre mňa Pán má úplne iný plán. Kurz ma nesklamal, ale výborne prekvapil. Čakala som len rozprávanie a rady o tom ako hľadať, ako sa rozhodnúť ... ale zistila som, že hlavnou vecou o ktorú v tomto ročnom kurzu ide,
je moja každodenná snaha načúvať Pánovi.“

„Keby mal niekto neistotu, tak ako ja, a hľadal svoje miesto v živote, určite by som mu tento kurz odporučila.
A to hovorím iba po treťom stretnutí!“


Ak sa chceš zúčastniť kurzu Samuel, tak vyplň prosím tento formulár!

+ nám pošli motivačný list (prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania)
do 15.09.2017 na adresu: kurz.samuel.nitra@gmail.com