KURZ SAMUEL


CIEĽ ROČNÉHO KURZU

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.


JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Záujemca o kurz s iným vekom, ako je uvedené, môže byť do kurzu prijatý len na odporúčanie člena týmu.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, jednu nedeľu v mesiaci,
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + duchovné cvičenia a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v októbri).

Cena ročného kurzu: bezplatná. Platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 100 eur (ubytovanie + strava).

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu
(na všetkých stretnutiach).


REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulármotivačný list (prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania) pre Kurz v BA - ACM Vinica do 25.09.2019, pre Kurz v UPeCe-BA do 6.10.2019, pre Kurz v Prešove do 21.09.2019. (TU)

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor (02.10.2019, UPeCe-BA - 13.10.2019, Prešov - 28.09.2019), o ktorom vás budeme neskôr bližšie informovať. Prijímačky kurzu Samuel Spiš (Ružomberok) budú 13.10. o 15:30.


PRIEBEH KURZU

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie Slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.


KTO STÁL NA ZAČIATKU KURZU?

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90.
Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“.


PO PROJEKTE

Svedectvo niektorých účastníkov kurzu:

Kurz Samuel bol pre mňa darom od Pána. Kurz bol pre mňa iný aj v tom, že asi prvýkrát v živote som takúto formáciu zobrala doslovne „vážne“, zodpovedne a chcela som zostať vernou ceste, na ktorú som sa s Vami, pod vedením aj duchovného vodcu podujala. Na stretnutia som sa veľmi tešila a to platilo aj o duchovných rozhovoroch. Stretnutia boli ale vyvrcholením, každodenného osobného stretávania sa s Pánom, každodennej práci na sebe doma. Pracovala som na sebe: boli mesiace keď som rozjímania brala s nadšením a túžbou po Pánovom Slove (viedol ma cez rôzne situácie a okolnosti, cez ľudí aj konkrétne Božie slovo –najmä cez žalmy, tiež cez vzájomné podporovanie sa s účastníkmi a pod.). Boli aj náročnejšie dni, týždne. Vtedy som sa oprela o vieru a nádej, ktorá vo mne aj prostredníctvom kurzu rástla a mocnela. Veľmi vzácnym okamihom počas kurzu bola pre mňa adorácia, adorovanie Krista, sama aj spoločne. Nikdy na kurzoch, formácii, alebo podujatiach počas VŠ som sa nestretla s tým, že by bol Kristus stále s nami. Adorácia bola vyvrcholením kurzu, po ktorom sme sa opäť rozišli do svojich každodenných povinností a kráčania v rozjímaniach a rozlišovaniach. Byť s Kristom, nechať sa ním prežiariť a uzdraviť, nechať ho prehovoriť, nechať sa viesť – o toto som sa snažila. V motivačnom liste som písala „že kurz Samuel chcem prijať ako dar na tento konkrétny čas (ktorý sa teraz naplnil) a ako výzvu posunúť sa v kráčaní za Kristom“ - som presvedčená, že to sa podarilo. Mám z toho veľkú radosť, lebo som dobre využila čas, nepremárnila som ani jeden deň ani mesiac, ale naplno som hľadala toho, pre Ktorého som sa rozhodla, po Ktorom som túžila. Moje túžby viac sa modliť, žiť z Božieho slova a byť s Ním, uprostred povinností, každodennosti a práce sa napĺňajú. Vnímam to ako novú kvalitu života, z ktorej nechcem upustiť ani po ukončení kurzu. Chcem kráčať ďalej a pokračovať v tom čo som začala na ceste viery, v duchovnom i osobnom živote.
Barbora Jarinová - účastníčka kurzu Samuel Spiš 2018

Tento kurz mi vniesol do života hlavne Božie slovo, ktoré ma pretvára a je mi živým chlebom. Predtým ako som začala chodiť na kurz som len vedela, že by bolo fajn si čítať Božie slovo, ale nepraktizovala som to. Vedela som, že sú tam všetky odpovede na otázky, ale aj rady na život v Bohu. Postupne ste ma však priviedli ku- takzvaným princípom rozjímania nad jednotlivými staťami, a tiež ak to, že sa to dá naozaj “prežúvať“ a naozaj „žiť“. Pán ma pre mňa list (Bibliu), ktorý je plný jeho právd, uistení, lásky a odpustenia, rád a pomocí, že ma pretvára a chce aby som bola nezraňovaná, aby som sa jemu úplne odovzdala a aby on mohol byť všetkým. Dáva sa nám poznať aj to, akým spôsobom sa k nám prihovára. Ukazuje nám dary, ktoré dáva a to ako si nás chce povolať.
Silvia Pomffyová - účastníčka kurzu Samuel Spiš 2018


DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - BRATISLAVA ACM Vinica


Sr. Lívia Marková CJ
Sr. Mária-Rita Žiaková OSU
Br. Ján Kapistrán Lazový OFM

Sr. Mária Ragúlová OSE
P. Peter Pajerský
Peter Vnučák OFM

Br. Branislav Fabo OFMCap
Sr. Erika Páterková FMA
Br. Faustyn Wesolowski CCG

Sr. Agnieszka Jarkowska kapNSJ
Martin a Daniela Brillovci
Sr. Karmela Kriššová OP

Sr. Faustína Sokolová OSF

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - UPeCe BRATISLAVA


P. Milan Toman SVD
P. Tomáš Baleja SVD
Sr. Katarína Niezgoda SSpS

P. Igor Kráľ SVD
P. Martin Štefanec SVD
Sr. Timotea

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - NITRA


P. Matúš Palaj SchP
Sr. Jana Eliášová SSpS
Sr. Anna Kardošová SRA

Sr. Zuzana Mažecová SPMÚ
Sr. Dominika Szeghyová CSCIJ

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - PREŠOV


Sr. Samuela Zamborská CJ
Andrej Kovaľák OSA
Sr. Fides Strenková CJ

Marek Varga
Ondrej Puček SDB
Sr. Adriána Medvecká OP

Sr. Helena Torkošová OSF

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - RUŽOMBEROK


Sr. Veronika OSF
P. Ondrej SJ
Sr. Noemi OSF

Sr. Liguori SDR
Sr. Hyacinta SCSC
Br. Matúš OFMP

Sr. Chantal SDR
Sr. Jozefka ManikovAk sa chceš zúčastniť kurzu Samuel, tak vyplň prosím tento formulár!