KURZ SAMUEL


CIEĽ ROČNÉHO KURZU

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.


JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, jednu nedeľu v mesiaci,
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + duchovné cvičenia a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v októbri).

Cena ročného kurzu: bezplatná. Platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 100 eur (ubytovanie + strava).

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu
(na všetkých stretnutiach).


REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulármotivačný list (prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania) do 07.10.2018 (TU)

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor, o ktorom vás budeme neskôr bližšie informovať.


PRIEBEH KURZU

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia. Počas stretnutia bude možnosť sv. zmierenia, ako aj dohodnúť si termín na rozhovor s duchovným vodcom.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie Slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.


KTO STÁL NA ZAČIATKU KURZU?

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90.
Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“.

V posolstve pri príležitosti kardinálovho pohrebu napísal Benedikt XVI. tieto slová:

„Bol to Boží muž, ktorý nielen čítal Bibliu, ale ju aj nadovšetko miloval; bola pre neho svetlom života, všetko bolo pre neho‚ na väčšiu Božiu slávu’. Preto bol schopný učiť veriacich i hľadajúcich pravdu, že jediným slovom, ktoré je hodné počutia a nasledovania, je slovo Boha, ktoré usmerňuje všetkých na cestu pravdy a lásky. Mal srdce otvorené dokorán a nikdy neodmietal stretnutie a dialóg s ľuďmi, čím nasledoval výzvu apoštola Petra, aby sme boli vždy pripravení dať odpoveď každému, kto sa pýta na dôvody nádeje, ktorá je v nás.“


PO PROJEKTE

Svedectvo niektorých účastníkov kurzu:

Kurz Samuel bol pre mňa darom od Pána. Kurz bol pre mňa iný aj v tom, že asi prvýkrát v živote som takúto formáciu zobrala doslovne „vážne“, zodpovedne a chcela som zostať vernou ceste, na ktorú som sa s Vami, pod vedením aj duchovného vodcu podujala. Na stretnutia som sa veľmi tešila a to platilo aj o duchovných rozhovoroch. Stretnutia boli ale vyvrcholením, každodenného osobného stretávania sa s Pánom, každodennej práci na sebe doma. Pracovala som na sebe: boli mesiace keď som rozjímania brala s nadšením a túžbou po Pánovom Slove (viedol ma cez rôzne situácie a okolnosti, cez ľudí aj konkrétne Božie slovo –najmä cez žalmy, tiež cez vzájomné podporovanie sa s účastníkmi a pod.). Boli aj náročnejšie dni, týždne. Vtedy som sa oprela o vieru a nádej, ktorá vo mne aj prostredníctvom kurzu rástla a mocnela. Veľmi vzácnym okamihom počas kurzu bola pre mňa adorácia, adorovanie Krista, sama aj spoločne. Nikdy na kurzoch, formácii, alebo podujatiach počas VŠ som sa nestretla s tým, že by bol Kristus stále s nami. Adorácia bola vyvrcholením kurzu, po ktorom sme sa opäť rozišli do svojich každodenných povinností a kráčania v rozjímaniach a rozlišovaniach. Byť s Kristom, nechať sa ním prežiariť a uzdraviť, nechať ho prehovoriť, nechať sa viesť – o toto som sa snažila. V motivačnom liste som písala „že kurz Samuel chcem prijať ako dar na tento konkrétny čas (ktorý sa teraz naplnil) a ako výzvu posunúť sa v kráčaní za Kristom“ - som presvedčená, že to sa podarilo. Mám z toho veľkú radosť, lebo som dobre využila čas, nepremárnila som ani jeden deň ani mesiac, ale naplno som hľadala toho, pre Ktorého som sa rozhodla, po Ktorom som túžila. Moje túžby viac sa modliť, žiť z Božieho slova a byť s Ním, uprostred povinností, každodennosti a práce sa napĺňajú. Vnímam to ako novú kvalitu života, z ktorej nechcem upustiť ani po ukončení kurzu. Chcem kráčať ďalej a pokračovať v tom čo som začala na ceste viery, v duchovnom i osobnom živote.
Barbora Jarinová - účastníčka kurzu Samuel Spiš 2018

Tento kurz mi vniesol do života hlavne Božie slovo, ktoré ma pretvára a je mi živým chlebom. Predtým ako som začala chodiť na kurz som len vedela, že by bolo fajn si čítať Božie slovo, ale nepraktizovala som to. Vedela som, že sú tam všetky odpovede na otázky, ale aj rady na život v Bohu. Postupne ste ma však priviedli ku- takzvaným princípom rozjímania nad jednotlivými staťami, a tiež ak to, že sa to dá naozaj “prežúvať“ a naozaj „žiť“. Pán ma pre mňa list (Bibliu), ktorý je plný jeho právd, uistení, lásky a odpustenia, rád a pomocí, že ma pretvára a chce aby som bola nezraňovaná, aby som sa jemu úplne odovzdala a aby on mohol byť všetkým. Dáva sa nám poznať aj to, akým spôsobom sa k nám prihovára. Ukazuje nám dary, ktoré dáva a to ako si nás chce povolať.
Silvia Pomffyová - účastníčka kurzu Samuel Spiš 2018


DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - BRATISLAVA


P. Milan Toman SVD
Sr. Mária Rita OSU
Br. Ján Kapistrán OFM

Sr. Mária OSE
O. Jozef
Sr. Jana CSA

Br. Branislav OFMCap
Sr. Erika FMA
Br. Faustyn CCG

Sr. Agnieszka kapNSJ
Sr. Stanka CSA

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - NITRA


P. Matúš Palaj SchP
Sr. Jana Eliášová SSpS
Sr. Anna Kardošová SRA

Sr. Zuzana Mažecová SPMÚ
Sr. Dominika Szeghyová CSCIJ
P. Tomáš Baleja SVD

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - RUŽOMBEROK


Sr. Veronika OSF
P. Ondrej SJ
Sr. Noemi OSF

Sr. Liguori SDR
Sr. Hyacinta SCSC
Br. Matúš OFMP

Sr. Chantal SDR
Sr. Jozefka Manikov

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - ZVOLEN


Sr. Celina CSSsS
Sr. Agneska CSA
P. Matej OPAk sa chceš zúčastniť kurzu Samuel, tak vyplň prosím tento formulár!

+ motivačný list (prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania) do 07.10.2018