KURZ SAMUEL


CIEĽ ROČNÉHO KURZU

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.


JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Záujemca o kurz s iným vekom, ako je uvedené, môže byť do kurzu prijatý len na odporúčanie člena tímu.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, jednu nedeľu v mesiaci,
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + duchovné cvičenia a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v októbri).

Cena ročného kurzu: platí sa len jednorázovo registračný poplatok 15 eur (réžia) a náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 80 - 100 eur (ubytovanie + strava, podľa miesta a počtu dní DC).

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu
(na všetkých stretnutiach).


REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulár a motivačný list
do 12.10.2023 - Bratislava ACM Vinica.

(prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania): TU

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor
budeme Vás informovať mailom.


PRIEBEH KURZU

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie Slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.


KTO STÁL NA ZAČIATKU KURZU?

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90.
Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“.


PO PROJEKTE

Svedectvo niektorých účastníkov kurzu:

Kurz Samuel bol pre mňa cestou rastu a radosti z Božej prítomnosti. Pred kurzom som nechcela mať priveľké očakávania, vedela som len, že chcem spoznávať Boha v sebe s nádejou, že aj mne má čo povedať. Táto cesta spoznávania ma viedla obdobiami plnými nadšenia z čítania Božieho slova, radosti prežívanej v každodennosti, ale aj chvíľami plných výziev, kedy som sa neviazala na pocity ale len na vieru a nádej. Samotné stretnutia s ostatnými účastníkmi ma dobili veľkým povzbudením, radosťou a odvahou ísť ďalej. Objavovanie duchovných princípov vo vlastnom živote bolo s nimi ľahšie a posúvali sme sa navzájom dopredu. Čítanie sv. Písma sa stalo rutinou, ktorá ma nenudí, ale dáva mi nádej a silu pozerať sa na všednosť novými očami. Kurz bol pre mňa veľkým darom, ktorého ovocie kvitne aj naďalej a vďaka všetkému, čo som sa počas neho naučila o Bohu i o sebe, sa moja cesta životom stáva cestou dobrodružstva a dozrievania v Láske s Kristom. Samuel mi ukázal, že každý deň môžem začať len z Božej milosti, s vierou, že ma povedie a nádejou, ktorá za mňa odvážne obracia oči k Nemu a hovorí : "Hovor, Pane, tvoj sluha počúva." (1 Sam 3,9).
Andy, Prešov 2019/2020

Na kurz Samuel som sa hlásila s veľkými očakávaniami. Ale Boh nekonal tak, ako som si predstavovala. Konal úplne inak. Kurz ma naučil vernosti Božiemu Slovu. Prijala som, že každý čas, ktorý je pre Pána nikdy nie je stratený alebo premárnený. Že veci nemôžem posudzovať len na základe toho ako ich aktuálne prežívam, ale až odstupom času a s modlitbou Boh odpovedá. Počas kurzu som sa rozhodla prijať vedúcu úlohu v spoločenstve. Síce nebol kurz tým jediným impulzom, ale vytvoril priestor aj na toto uvedomenie si vecí. A ľahšie som sa potom rozhodla. Ďakujem všetkým za čas a priestor, ktorý ste všetci obetovali. Za každé svedectvo, koláčik, úsmev, mail. Je to vzácne a stále potrebné - byť evanjelizátormi pre pokrstených. Chvála Pánovi!
Kristína (Kurz Sameul 2022/23)


DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - BRATISLAVA ACM Vinica


Sr. Lívia Marková CJ
Sr. Hela Šlenkerová FMA
Martin a Daniela Brillovci

P. Peter Pajerský
Sr. Jana Pavla Grachová OSU
Sr. Jana Kurucová CSA

Branislav Fabo, OFMcap
Peter Loduha, OFMcap
P. Tomáš Baleja SVD

Sr. Luitgardis Gajdošová CND
Sr. Clara TC
Sr. Lucia TC

Sr. Agneška Mihalkovičová CSA

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - NITRA


Sr. Jana Eliášová SSpS
Sr. Anna Kardošová SRA
Sr. Konzoláta Matejková DKL

Sr. Dominika Szeghyová CSCIJ
Sr. Katarína Niezgoda SSpS
Jana Mináriková

P. Marek Kotras SchP


FOTKY Z KURZU SAMUEL


BRATISLAVA - 2017/2018BRATISLAVA - 2022/2023NITRA - 2017/2018PREŠOV - 2019/2020RUŽOMBEROK - 2017/2018Ak sa chceš zúčastniť kurzu Samuel, tak vyplň prosím tento formulár!